2013-12-30

2013 он

Бас нэгэн он улирч байна.
Олон зүйлийг амжуулав. Энэ жил санаж зориод хичээл зүтгэл гаргасан бүртээ хүрчээ. Цаашдаа улам ч ихийг хийх урам орж, болно бүтнэ гэх итгэл батжих шиг. Ерөөсөө л гайхамшигтай нэгэн жил байлаа.

2013 он чамд баярлалаа.