2009-10-09

Шатрын философи

Таван зүйл дүрэм баримталсугай:
1. Боломж бүхэн зуурдын тул бүү алгуурла
2. Бүх хэргийг адагт нь бус, эхэнд нь шийд
3. Олиггүй муугаа дэлгэх нь итгэлгүй унаа тул сэрэмжил
4. Осол чирч болзошгүй юмаар бүү оролд
5. Суурьтай үзэлд буурьтай бодлоор хүрдэг хэмээснийг санаж яв.

Исфаханы Абу аль Касим ар-Рагид